מאמרים נבחרים

עם היכנסו לתוקף של תיקון מס' 84 לחוק התכנון והבניה (ספר החוקים מס' 2165 מיום 10.7.08), חלו שינויים בהליכי הבירור של שומות היטל השבחה. במאמר זה ננסה לעשות מעט סדר, לפחות בחלקו הראשון של ההליך. לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו באמצעות טופס "צור קשר" שבאתר. אוהד דנוס מאי 2009
תיקון 84 לחוק התכנון והבניה - מורה נבוכים
יובל דנוס "מקרקעין וערכם" דצמבר 1985
על שומות ופערים
יובל דנוס "מקרקעין וערכם" יוני 1987
שמאות ככלי עזר בתכנון עיר
יובל דנוס ואסתר כהן "מקרקעין וערכם" ינואר 1990
תכנית נת/600/א’, נתניה - איחוד וחלוקה חדשה ללא הסכמת בעלים
כל הזכויות שמורות לדנוס ושות' שמאי מקרקעין בע"מ ©
מפת האתר
יצירת קשר