תחומי התמחות

משרדנו משלב ידע וניסיון רב אשר נצבר משנת 1972 במרבית תחומי שמאות המקרקעין, ניהול הנכסים וייעוץ נדל"ני ובכל רחבי הארץ.   
במשרד עוסקים בתחומים הבאים:   

*       הערכת שווי מגרשים ביעודים שונים.
*       הערכת מבני משרדים, מסחר, תעשיה ומלונאות, דירות וצמודי קרקע
        לעיסקאות מזומן ואחוזים (קומבינציה).           
*       הערכות לנכסים כנ"ל כפנויים ומוגנים.    
*       שומות לבטוחות, שומות לצורכי הנפקות לבורסה.       
*       הערכות לבתי משפט בנושאי הפקעות, תביעות פיצויים (סעיף 197)
        ותביעות אזרחיות הנוגעות למקרקעין.             
*       לוחות שומה לתכניות, שומות השבחה לוועדות מקומיות (בעיקר)
        ו"שומות אחרות".        
*       ליווי וייעוץ שמאי - כלכלי למתכננים ולוועדות מקומיות (בהפשרת
        קרקעות).   
*       עריכת טבלאות שומה, הקצאות ואיזון לתכניות איחוד וחלוקה חדשה
        בהיקף נרחב ביותר.      
*       הערכת שטחים חקלאיים, מחוברים והשקעות בתשתית.        
*       הערכת נכסים ושטחים ציבוריים.    

*       ייעוץ בנושאי ניהול הנכסים והפקת רווחים ומיקסומם.
*       ייעוץ למנהלי אגפי נכסים בעיריות שונות ולמנהלי נכסים בחברות נדל"ן
        שונות.       
*       ליווי רצוף וצמוד לבעלי התפקידים מתחילת הפרוייקט ועד להשגת
        המטרות.   
*       ליווי תכנון בנושא תכניות מתאר שונות תוך בחינה של כלכליות התכנון
        בכל אחד משלביו ויצירת מנגנוני הגנה מובנים. 

כל הזכויות שמורות לדנוס ושות' שמאי מקרקעין בע"מ ©
מפת האתר
יצירת קשר