הסקירה הרבעונית

ברבעון השני של שנת 2019 נצפתה עלייה בשיעור של 0.1% (נומינלי) במחיר הממוצע של הדירות שנסקרו, לעומת הרבעון שקדם לו. בתקופה הנסקרת אינדקס המחירים הכללי (ללא דיור) עלה ב- 1.7%.
סקירת השתנות מחירי דירות ברבעון השני של שנת 2019
מחירי דירות להשכרה 2 חדרים עולים בצורה דרמטית בכל הארץ, למעט באר שבע המציגה ירידת מחירי השכרה במרבית טיפוסי הדירות.
ברבעון הראשון של שנת 2019 נצפתה עליה בשיעור של 0.7% (נומינלי) במחיר הממוצע של הדירות שנסקרו, לעומת הרבעון שקדם לו. בתקופה הנסקרת אינדקס המחירים הכללי (ללא דיור) ירד ב- 0.3%.
סקירת השתנות מחירי דירות ברבעון הראשון של שנת 2019
ברבעון הרביעי של שנת 2018 נצפתה ירידה בשיעור של 0.8% (נומינלי) במחיר הממוצע של הדירות שנסקרו, לעומת הרבעון שקדם לו. בתקופה הנסקרת אינדקס המחירים הכללי (ללא דיור) ירד ב- 0.5%.
סקירת השתנות מחירי דירות ברבעון הרביעי של שנת 2018
ברבעון השלישי של שנת 2018 נצפתה עליה בשיעור של 0.6% (נומינלי) במחיר הממוצע של הדירות שנסקרו, לעומת הרבעון שקדם לו. בתקופה הנסקרת אינדקס המחירים הכללי (ללא דיור) ירד ב- 0.1%.
סקירת השתנות מחירי דירות ברבעון השלישי של שנת 2018
הבא
הקודם